Dinky-Di-Dutch:

"M"-nest - "M"-Litter

Op 26 oktober 2008 zijn er 7 pups, 3 reuen en 4 teven geboren uit deze combinatie:
On the 26th of Ocrtober 2008 there were 7 pups born, 3 males and 4 females, out of:

a


 • Dracht
  Pregnancy
 • Geboorte
  Delivery
 • Week 1
 • Week 2
 • Week 3
 • Week 4
 • Week 5
 • Week 6
 • Week 7
 • Week 8

Dracht / Pregnancy

Ginny is op 29 augustus 2008 gedekt door Joey.
Ze is dan rond 31 oktober uitgerekend.
Ginny is at the 29th of august 2008 mated by Joey.
She is due around the 31st of October.

Nr, of wk pregnant
Weight Ginny
Belly measure
in the back
Belly measure
in the middle
Aantal wk drachtig
Gewicht Ginny
Buikomvang
achterin
Buikomvang
in het midden
8
19.3 kg (= + 4.0 kg)
68 cm
72 cm
7
18.2 kg (= + 2.8 kg)
63 cm
68 cm
6
17.7 kg (= + 2.4 kg)
60.5 cm
66 cm
5
16.5 kg (= + 1.2 kg)
55 cm
4
16.1 kg (= + 0.8 kg)
52.5 cm
 
3
15.7 kg (= + 0.4 kg)
51 cm
 

Zaterdag 15:30: Ginny haar ontsluitingsfase is begonnen.
We verwachten dat vanavond of vannacht de pups geboren gaan worden.
Zaterdag 15:30: Ginny has started her pre-delivery fase.
We expect that the pups will be born this evening/tonight.

za 25 okt.
9:50 uur:
36.5 °C
11:30 uur:
36.5 °C
       
vrij 24 okt.
7:40 uur:
37.5 °C
14:15 uur:
37.2 °C
18:10 uur:
37.7 °C
23:50 uur:
37,0 °C
do 23 okt.
12:35 uur:
38.0°C
18:10 uur:
37.5°C
23:30 uur:
37.6°C
woe 22 okt.
11:20 uur:
37.1°C
17:20 uur:
37.4°C
23:50 uur:
37.4°C


8 weken drachtig
8 weeks pregnant

 

Woensdag 22 oktober:
We zijn begonnen haar te temperaturen.
Als haar temperatuur daalt zal binnen 24 uur de bevalling beginnen.

En we zijn naar de dierenarts geweest om een röntgen foto van Ginny haar buik te maken, om te kijken of we konden zien
hoeveel pups Ginny draagt.
Zover de dierenarts kon zien draagt Ginny 6 pups. Het kan zijn dat er nog een pup verstopt zit achter andere pups,
dus 7 is ook mogelijk.
We zijn heeeeeeeeeeeeel blij dat Ginny niet weer een nest van 11 pups gaat krijgen, pffffffffff
Eindelijk een "normaal" nest zeg maar haha

Wednesday 22 October:
We have started to take her temperature.
When her temperature drops, the delivery will start within 24 hours.

And we went to the vet to make an x-ray of Ginny her belly, to see if we could count how many pups she is carrying.
As far as the vet could see, she is carrying 6 pups.
It might be that one pup is "hidden" behind nothers, so 7 is also possible.
We are veeeeeeeeeeeeeeery happy that Ginny will not have another litter of 11 pups, pfffffffff
Finally we are going to have a "normal" litter hahaha

klik op de foto voor de vergroting.
De pijlen tonen de schedels van de pups.
Click on the picture to enlarge.
The arrows shows the skuls of the puppies.

 

In de 7e week kunnen we de pups voelen bewegen in haar buik!
In the 7th week we can feel the puppies moving in her belly!


7 weken drachtig
7 weeks pregnant

 


6 weken drachtig
6 weeks pregnant

 


5 weken drachtig
5 weeks pregnant

Vanaf dat Ginny 4 wk zwanger is had ze zo veel meer honger, dat we haar een maaltijd extra zijn gaan geven s'avonds laat.
Op zaterdag 27 sept. (4 wk drachtig) op de obedience wedstrijd konden andere mensen al zien dat ze drachtig was
(en die wisten het niet eens!).
From the day that Ginny was 4 wks pregnant she was in so much more hungre that we gave her an extra meal in the evening.
On Saturday 27 sept. (4 wk pregnanat) on an obedience competition other people could see she was pregnant
(and they didn't even know about it!).


4 weken drachtig
4 weeks pregnant

Geboorte / Delivery

Zeer onverwachts begon op zaterdag 25 okt. 15:30 Ginny haar ontsluitingsfase.
Dit was 6 dagen te vroeg. Pas om 3:15 (wintertijd) 's nachts werd de eerste pup geboren.
Zondag 26 okt. 14:02 is de laatste pup is geboren.
Het was dus een hele lange zit voor ons.... Ginny deed het heel rustig aan deze bevalling...
Gelukkig ging het perfect met de bevalling, ondanks meerdere stuitliggingen.
Alle pups doen het geweldig, en Ginny is nu duidelijk echt een ervaren moeder.
We zijn super trots op dit laatste nest van Ginny, met een heerlijk aantal van 7 pups!

Very unexpected started the pre-deilvery fase of Ginny on saturday the 25 th of Oct. at around 15:30 hour.
This was 6 days too early. But late at night at 3:15hour (wintertime) was the first pup born.
Sunday the 26th of Oct. at 14:02 hour was the last pup born.
So it was a long time waiting for us.... Ginny took it very easy this delivery...
Luckily everything went great during the delivery eventhough serveral pups were born backwards.
All pups are doing great, and Ginny is obvious an experienced mother.
We are very proud of this last litter of Ginny, with a lovely number of 7 pups!

Video bevalling Video pups drinken

Met trots stellen we de 7 pups aan u voor:
We proudly present the 7 pups to you:


Donker Blauw, reu
Dark Blue, male

Geel, teef
Yellow, female

Rasta, reu
Rasta, male


L-Blauw, reu
Light Blue, male


Oranje, teef
Orange, female

Lila, teef
Lilac, female

3-Kleur, teef
3-Colour, female


Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van de bevalling te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of the delivery.

 

Week 1

Wat een heerlijke pups! Ze groeien als kool, weten hun moeder feilloos te vinden voor een lekkere slok,
en gaan zich steeds meer op hun pootjes voortbewegen.
Ginny is een ervaren, geweldige moeder die lekker relaxed voor haar pups zorgt, en weer slagroom geeft haha.
De andere honden in huis vinden het ook weer reuze interressant dat er weer pups zijn.

What a lovely pups! They grow so much, know whithout a doubt where to find their mum for a nice drink,
and are starting to move more on their paws now.
Ginny is an experienced, great mother who relaxed takes care of her pups, and gives them whipped cream again haha.
Our other dogs find it very intersting to see there is a litter again.

Video week1a Video week1b Video week1c

Hier de pups op de leeftijd van 1 weken:
Here are the pups at the age of 1 weeks:


Donker Blauw, reu
Dark Blue, Male

Geel, teef
Yellow, female

Rasta, reu
Rasta, male


L-Blauw, reu
L-BLue, male


Oranje, teef
Orange, female

Lila, teef
Lilac, female

3-Kleur, teef
3-Color, female

 

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 1 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 1.

Week 2

Oh wat heerlijk om ze zo te zien ontwikkelen!
Ze hebben ontdekt dat hun 4 pootjes er zijn om op te staan, en zelfs om mee te "lopen" haha
De oogjes beginnen nu open te gaan. En ze kunnen zelfs al blaffen!
De pups doen het allemaal super, en zo ook moeder Ginny.

Oh how lovely to see them develop!
They have discovered that the 4 paws are to stand on, and even “walk” with haha
They eyes start to open up now. And they can already bark!
The pups are doing great, as is mother Ginny.

Video week2a Video week2b Video week2c Video week2d

Hier de pups op de leeftijd van 2 weken:
Here are the pups at the age of 2 weeks:


Donker Blauw, reu
Dark Blue, male

Geel, teef
Yellow, female

Rasta, reu
Rasta, male


Groen (voorheen L-Blauw), reu
Green (before L-Blauw), male


Oranje, teef
Orange, female

Lila, teef
Lilac, female


3-Kleur, teef
3-Colour, female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 2 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 2.

Week 3

Zo nu worden het echt "hondjes"!
Ze spelen zo leuk met elkaar, en hebben ontdekt dat ze allerlei geluidjes kunnen maken.
Ook proberen ze te rennen, haha dat ziet er niet uit, en dan stoot je je kop omdat je nog niet goed remmen kan!
Ze zijn gisteren voor het eerst buiten de werpkist geweest; wat is de wereld groot!!!
En mama Ginny??? Die gaat lekker al weer mee met de wandelingen met de andere honden hoor.

They are becoming real "dogs" now!
They play so nice together, and have discovered they can make all kinds of sounds.
They also try to run, haha that looks so funny, and then they bump their heads, for they don't know how to hit the break yet!
Yesterday they have been out of the litterbox for the first time! What a big world it is!!!
And mummy Ginny??? She is going with the other dogs on the walks already.

Video week 3b Video week 3c

Hier de pups op de leeftijd van 3 weken:
Here are the pups at the age of 3 weeks:


Blauw, reu
Blue, male

Geel, teef
Yellow, female

Rasta, reu
Rasta, male


Groen (voorheen L-Blauw), reu
Green (before L-BLue), male


Oranje, teef
Orange, female

Lila, teef
Lilac, female


3-Kleur, teef
3-Colour, female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 3 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 3.

Week 3A

 

Week 3B

Week 4

Ze hebben geleerd dat er nog meer is als moedermelk, en eten nu puppy-melk aangemengd met vlees.
De werpkist hebben we weggehaald, en we hebben de bench in de plaats gezet daarvoor.
De pups kunnen nu zelf de bench in en uit, en vinden het heerlijk!
Nog niet altijd hebben ze door dat ze op de krant hun behoefte moeten doen, maar het gaat steeds beter.
Ze kunnen nu lekker ravotten, en rennen. Ook hebben ze deze week ontdekt dat ze met de speeltjes kunnen slepen haha
Ze krijgen steeds vaker visite, en reageren meteen als wij "puppy-puppy" roepen!
En ze hebben een nieuw speelmaatje!!!! Onze super sociale Border Collie, Wizard!!!
Oh wat is hij lief voor ze, en wat vinden ze hem leuk!

They have learned that there is more than just mums milk, and are eating puppy-milk mixed with meat.
We took the litter box away, and placed a vari-kennel at that spot.
The pups love the bench, and are sleeping in it every time, walking in by themselves.
They sometimes are aware to do their needs on the newspaper. Thee can play and run.
They also discovered that toys are there to play with haha
More visitors are coming to see them, and they respond so good when we call “puppy-puppy”.
And they have a new playmate!!!! Our super social Border Collie, Wizard!!!
Oh he is so sweet to them, and he likes them so much!

Video week 4a Video week 4b

Hier de pups op de leeftijd van 4 weken:
Here are the pups at the age of 4 weeks:


Blauw, reu
Blue, male

Geel, teef
Yellow, female

Rasta, reu
Rasta, male


Groen (voorheen L-Blauw, reu
Green (was Light Blue), male


Oranje, teef
Orange, female

Lila, teef
Lilac, female

3-Kleur, teef
3-Colour, female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 4 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 4.

Week 4A

 

Week 4B

Week 5

Nou ze hebben weer veel meegemaakt deze week!
Ze krijgen nu steeds meer vrijheid, en nieuwe dingen te zien, horen en ruiken.
Ze zijn begin deze week voor het eerst in de hele woonkamer los geweest; feest!!!
Ze hebben hun vader voor het eerst ontmoet, en oh wat is die Joey lief voor zijn pups.
Ook hebben ze voor het eerst buiten gespeeld, wat ze geweldig vonden!!!

Well they have learned a lot this week!
They are getting more space, new things to see, hear and smell.
They have been running free in the whole living room; party!!!
They have met their father, and oh how sweet Joey is to his pups.
And they have been outside for the first time, and they loved it!!!

Video week 5a; woonkamer Video week 5b; papa Joey Video week 5c: buiten

Hier de pups op de leeftijd van 5 weken:
Here are the pups at the age of 5 weeks:


Blauw, reu
Blue, male

Geel, teef
Yellow, female

Rasta, reu
Rasta, male


Groen (voorheen L-Blauw), reu
Green (before L-BLue), male


Oranje, teef
Orange, female

Lila, teef
Lilac, female


3-Kleur, teef
3-Color, female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 5 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 5.

Week 5A

 

Week 5B

 

Week 5C

Week 6

Hun agenda wordt steeds drukker haha!
Ze gaan nu dagelijks mee naar buiten, of op het grasveld, of in de tuin.
Ze krijgen steeds vaker visite nu, zelfs uit Oostenrijk. Ook hebben ze de andere huisdieren (katten) ontdekt!
Donderdag is de chipper geweest en zijn dus de stamboomnamen toegekend aan de pups.
Op zondag, de dag dat ze 6 weken waren, hebben ze een professionele fotosessie gehad,
door Bonnie van den Born, dit gaf vaak een hoog "oh-ah" gehalte!!!
Met dank aan de fam. Brouwer voor het gebruik van hun lokatie; Dogcenter. Daar hebben ze ook kennis gemaakt met 10 Rodesian Ridgeback pups!!!

Their agenda is getting fuller haha!
They are daily going outside now, to the field or in the garden.
They are getting more and more visitors, even from Austria! And they have discovered our other pets, the cats!
Thursday the chipper was here, and micro chipped all the pups, so the pedigree names are now attached to the pups.
On Sunday when they were 6 weeks old, they have had a professional photo session,
by Bonnie van den Born, This gave many “oh-ah” sounds!!!
With thanks to fam. Brouwer for using their locatian; Dogcenter. There they have also met 10 Rodesian Ridgeback pups!!!

Video week 6; op het veld spelen

Hier de pups op de leeftijd van 6 weken:
Here are the pups at the age of 6 weeks:MAKE MY DAY DINKY-DI-DUTCH (Blauw, reu) (Blue, male)

 MANUAL INCLUDED DINKY-DI-DUTCH (Geel, teef) (Yellow, female)

 

MADE TO SMILE DINKY-DI-DUTCH (Rasta, reu) (Rasta, male)

 

MISTER NICE GUY DINKY-DI-DUTCH (Groen (voorheen L-BLauw), reu) (Green, male)

 

MOST WANTED DINKY-DI-DUTCH (Oranje, teef) (Orange, female)

 

MY MATE DINKY-DI-DUTCH (Lila, teef) (Lilac, female)

 

MY PRECIOUS DINKY-DI-DUTCH (3 kleur, teef) (3 Color, female)

Klik op onderstaande foto's om naar de fotoalbums van week 6 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 6.

Fotosessie

 

Week 6A

 

Week 6B

Week 7

Begin deze week zijn ze naar voor het eerst bij de dierenarts geweest, voor de check up en de eerste enting.
We zijn met ze naar de kinderboerderij gegaan, waar ze kennis hebben gemaakt met diverse dieren.
Ze hebben hun eerst behendigheidsles gehad in de tuin haha
Ze hebben veel nieuwe dingen geleerd, en veel verschillende mensen op visite gehad.
En ze zijn dikke vriendjes met DJ onze jonge kater!!!
En ze kunnen allemaal op commaondo zitten voor ze hun eten krijgen!

In the beginning of this week they have visited the vetenarian, for their first check-up and vaccination.
We went to the little animal farm with them, where they met several animals.
They have had their first agility lesson in the garden haha
They have learned a lot of new things, and met diverent people.
They are good friends with DJ our young cat!!!
And they can all sit on command before they get their food.

Video week 7; gekkenhuis!!!

Hier de pups op de leeftijd van 7 weken:
Here are the pups at the age of 7 weeks:


MAKE MY DAY DINKY-DI-DUTCH
(Blauw, reu) (Blue, male)

 

MANUAL INCLUDED DINKY-DI-DUTCH
(Geel, teef) (Yellow, female)

 


MADE TO SMILE DINKY-DI-DUTCH
(Rasta, reu) (Rasta, male)

 

MISTER NICE GUY DINKY-DI-DUTCH
(Groen, reu) (Green, male)

 

MOST WANTED DINKY-DI-DUTCH
(Oranje, teef) (Orange, female)

 

MY MATE DINKY-DI-DUTCH
(Lila, teef) (Lilac female)

 

MY PRECIOUS DINKY-DI-DUTCH
(3 kleur, teef) (3-Color, female)

Klik op onderstaande foto's om naar de fotoalbums van week 7 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 7.

Week 7A

 

Week 7B

 

Week 7C

 

Week 7D

Week 8

De laatste week alweer...
Ze zijn meegeweest naar de markt, waar we ze allemaal wel hadden kunnen verkopen haha
Allemaal zijn ze 1 voor 1 mee geweest met de wandeling met de volwassen honden.
Ze hebben veel visite gehad!!!
En toen hebben we afsheid moeten nemen van ze... En weer kon Bianca haar tranen niet bedwingen...
Maar gelukkig hebben we nu voor het eerst ook zelf een pup gehouden!!! Onze Romy!

Wij wensen alle nieuwe eigenaren heeeeeeeeeeeeeeeel veel plezier en geluk met hun pup toe!!!

The last week already.....
We took them to the market, where we could have sold them all haha
1 by 1 they have been along on the walk with the adult dogs.
They have had a lot of visitors!!!
And then we had to say goodbye......
And again Bianca could not hold her tears....
But we are so happy to keep a pup ourselfs for the first time!!! Our Romy!

We wish all the new owners looooooooooooooooooooots of fun and happiness with their new pup!!!

Video week 8; met Kate Video week 8; zitten voor het eten
Video week 8; met Lubaya

Hier de pups op de leeftijd van 8 weken:
Here are the pups at the age of 8 weeks:


Django
MAKE MY DAY DINKY-DI-DUTCH

(Blauw, reu) (Blue, male)
Angelique

Dakota
MANUAL INCLUDED DINKY-DI-DUTCH

(Geel, teef) (Yellow, female)
Fam. Lainé


Wizard
MADE TO SMILE DINKY-DI-DUTCH

(Rasta, reu) (Rasta, male)
Evelin & Daniel

Ringo
MISTER NICE GUY DINKY-DI-DUTCH

(Groen, reu) (Green, male)
Hanne & Hendrik

Dinka
MOST WANTED DINKY-DI-DUTCH

(Oranje, teef) (Orange, female)
Mickael

Luka
MY MATE DINKY-DI-DUTCH

(Lila, teef) (Lilac, female)
Monique & Anne

Romy
MY PRECIOUS DINKY-DI-DUTCH

(3 kleur, teef) (3-Color, female)
Blijft lekker bij ons wonen!

Klik op onderstaande foto's om naar de fotoalbums van week 8 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 8.

Week 8A

 

Week 8B

 

Name
Gender
colour
collar
time of birth
birth weight
2 nov.
9 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
7 dec.
16 dec.
% of birth weight
Naam
Geslacht
kleur
Bandje
geb.tijd
geb. gewicht
2 nov.
9 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
7 dec.
16 dec.
% v.h. geb. gewicht
Django
reu
chocolate
donker blauw
3:15
360 gr

784 gr

1265 gr

1711 gr

2425 gr

3230 gr

4270 gr

4870 gr

1353 %
Dakota
teef
chocolate
geel
4:55
203 gr
454 gr
700 gr
990 gr
1460 gr
1915 gr
2615 gr
3072 gr
1513 %
Wizard
reu
chocolate
rasta
6:00
350 gr
718 gr
1160 gr
1523 gr
2350 gr
3210 gr
4212 gr
4905 gr
1401 %
Ringo
reu
chocolate
groen (L-blauw)
9:10
299 gr
675 gr
1122 gr
1494 gr
2079 gr
2640 gr
3393 gr
3943 gr
1319 %
Dinka
teef
chocolate
oranje
10:50
260 gr
552 gr
928 gr
1323 gr
1850 gr
2424 gr
3185 gr
3740 gr
1438 %
Luka
teef
chocolate
lila
13:35
265 gr
579 gr
915 gr
1227 gr
1640 gr
2035 gr
2701 gr
3087 gr
1165 %
Romy
teef
chocolate
3-kleur
14:02
314 gr
595 gr
959 gr
1348 gr
1925 gr
2407 gr
3207 gr
3773 gr
1202 %
gemiddeld:
293 gr
622 gr
1007 gr
1374 gr
1961 gr
2552 gr
3369 gr
3913 gr
1342 %

Stamboom / Pedigree

KARTE YARDUP JUMPINGJOEY
Chocolate
5100023542
B: 2002-2-17
Austch
PAVESI JUSTA LEGEND
Chocolate
ANKCN1159497
B: 1990-9-7
Aust CH.
TOLLBAR LEGEND
ANKCN669234
Austch
SPECTRE CHUBASCO BOY
PAVESI WATER SPRITE
PAVESI JUST A MINUTE
ANKCN1005217
Austch
WEBARNON JUST DANDEE
PAVESI SARA DANE
AUST. CH.
KARTE YARDUP DENM N DUST
Chocolate
1670303
B: 1997-1-21
AUST. CH.
ELKRIVER BANJOS LAD
1556690
AUST. CH.
SPECTRE SWAGGS LAD
AUST. CH.
ELKRIVER LADY
KALAN SKY MOCCA
ANKCV1133300
Austch
KELPLAND WATTA CRACKER
Austch
BALLURE SKYLIGHT
GINNY
Chokladbrun
NHSB2397888
B: 2002-1-6
KALAN WATTA DANDY
Red
3100059563
B: 2000-3-21
Austch
KELPLAND WATTA CRACKER
ANKCN1027395
Austch
KELPLAND RED IDOL
Austch
KELPLAND BOSSIE BOOTS
KALAN SKY PLANET
ANKCV1356547
Austch
KELPLAND OSO TOUGH
Austch
KALAN SKY HIGH
KALAN SKY CHARM
Chocolate
3100060610
Aust CH
KALAN SKY SHOW
ANKCV1508318
BALLURE WEEKLY
KALAN SKY PLANET
Austch
KELPLAND SNEEK PREVIEW
ANKCN1340276
Austch
TOLLBAR TOP GUN
Austch
KELPLAND ANNIE OAKLEY

gr. Cees & Bianca

© 2002 B. van der Post.
All rights reserved. No part of these pictures may be reproduced in any form
without written permission of the artist.